O klubu

Smučarski klub z več kot petdeset letno tradicijo.

Alpski smučarski klub Triglav Kranj (ASK Triglav) je klub z več kot petdeset letno tradicijo. Pohvali se lahko z večkratnimi zmagovalci na domačih in tujih tekmovanjih. Med njimi so: Miha Hrobat, Žana Ciglič, Anja Šubic, Nik Sterle, Mitja Valenčič, Gregor Grilc, Mojca Dežman, Tomaž Jamnik, Janez Šumi, Majda Ankele, Slava Zupančič in drugi.

 

 

Povezuje nas želja

da bi otroke, smučarje skozi športno udejstvovanje pripravili na izzive, ki jih prinaša življenje, jih hkrati vzgojili v celovite in uspešne osebnosti, v odlične smučarje in šele nato vrhunske tekmovalce. Z njimi smo od negotovih začetkov, pa vse do vrhunskih tekmovalcev.

V zadnjih letih beležimo pozitiven trend članstva, kar je zagotovo odraz našega nenehnega sistematskega strokovnega dela. Otrokom, poleg staršev in šole, pomagamo, da se naučijo celovitosti in samostojnosti, predstavimo jim tudi organizacijske in delovne navade. Prav tako se trudimo otroke naučiti zdravega aktivnega načina življenja, pri čemer so jim trenerji ves čas v zgled in oporo.

Tudi s tem razlogom v ASK Triglav vlagamo velike napore v karseda visok nivo znanja trenerjev, v timsko delo stroke, stalno povezavo s starši tekmovalcev, dodatna izobraževanja in po potrebi tudi sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki.

Da bi načrtovanje vadbenih količin še dodatno optimizirali, smo slednje že pred časom uskladili z Nacionalnim programom tekmovalnega smučanja, v katerem so zapisane vse ustrezne količine in vsi tisti parametri, ki najbolj smiselno definirajo program določene starostne kategorije na letni ravni. Govorimo o skupnem številu dni v letu, številu vadbenih enot na snegu, dinamiki, številu tekem, številu dni, namenjenih prostemu smučanju, in podobno.

Kje začnemo

V alpsko šolo sprejemamo najmlajše, ki jih skozi igro naučimo prvih zavojev na snegu ter jih motiviramo za vadbo alpskega smučanja. Zavedamo se, da je pri najmlajših še posebej pomembno izbrati pravi način poučevanja , zato jih na raznovrsten, igriv in zanimiv način pritegnemo k sodelovanju in v njih ustvarimo željo po nenehnem učenju in vztrajnosti.

Vse to močno pripomore k psihofizičnim lastnostim otrok, ki so zelo pomembne za nadaljnji razvoj. Ko so otroci dovolj stari, začnejo sodelovati tudi v tekmovalnih kategorijah in z leti lahko napredujejo vse do vrhunskih tekmovalcev.

V našem klubu se otroci skozi raznovrstnost treningov tekom celega leta spoznajo z raznovrstnimi športi , ne samo s smučanjem. Raznovrstnost pripomore tako k boljši fizični pripravljenosti kot k izboljšanju koordinacije. V zimski sezoni treningi največkrat potekajo na smučišču in v telovadnici, v spomladanskem in jesenskem času pa svojo kondicijo in mišice nabiramo na stadionu in v naravi (izleti v hribe, kolesarski izleti, rolanje... ).

Vpis v klub

Nove člane vpisujemo vsako leto do konca oktobra.

Otroci, ki se na novo vpišejo v klub, so najprej uvrščeni v Alpsko šolo, kjer naslednje dve leti pridobivajo vsa osnovna znanja – tako s področja osnovnih gibalnih veščin kot usvajanja pravilnih osnov sodobne smučarske tehnike.

Obenem smo prepričani, da takšno delo ne bi bilo mogoče brez podpornikov kluba, med katere štejemo tako starše naših tekmovalcev, kot naše drage simpatizerje, ki so zastopani v vseh generacijskih razredih ter naše partnerje, sponzorje, ki nam s svojimi prispevki omogočajo dobro delo in napredek naših tekmovalcev. To so:

Kontakt

Mojca Prelovšek, pisarna@asktriglav.si, 031 665 981