Novica

ASK Triglav povdarja pomembnost strokovnega dela

30.10.2020
ASK Triglav povdarja pomembnost strokovnega dela

Pol stoletja skrbi za napredek smučarjev

Alpski smučarski klub triglav iz Kranja že petdeset let skrbi za vzgojo vrhunskih smučarjev in smučark, tudi v prihodnje pa si želijo nadaljevati strokovno delo z mladimi, s katerimi delajo že od zgodnjih let.

Kranj – V okviru Alpskega smučarskega kluba Triglav Kranj trenutno trenira okoli štirideset tekmovalk in tekmovalcev. Klub se lahko pohvali, da je v zadnjem obdobju k treningom pristopilo več otrok.

"Veseli smo, da zadnja leta beležimo pozitiven trend članstva in smo zato morali okrepiti trenersko ekipo," pravi izkušeni Sandi Murovec, vodja strokovnega sveta, ki v zadnjih letih odloča o vseh programskih usmeritvah in vsebinah. "Čeprav bi si želeli nasprotno, ciljev praktično nikoli ni možno doseči čez noč. Večina uspešnih primerov je osnovana na skrbno načrtovanem vadbenem procesu in tega se zavedamo z vso odgovornostjo," dodaja Murovec in pojasnjuje, da so mladi tekmovalci večino hitro stisnjeni pred ogledalo rezultatske uspešnosti, zato so tudi pričakovanja temu primerno visoka.

"Tekomvalno smučanje pred odgovorne pogosto postavlja izziv hitrega iskanja rešitev, ki brez ustreznega načrta in zavestnega sledenja dolgoročno zasnovani vadbi hitro rezultirajo v nenadzorovano paniko, preobsežno 'doziranje' vadbenih količin, preskakovanje korakov, prezgodnjo specializacijo in lovljenje rezultata za vsako ceno. Prav s tem razlogom v ASK Triglav vlagamo velike napore v karseda visok nivo znanja trenerjev, v timsko delo stroke, stalno povezavo s starši tekmovalcev, dodatna izobraževanja in po potrebi tudi sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki,« pojasnjuje Sandi Murovec in dodaja, da so se že pred časom uskladili tudi z Nacionalnim programom tekmovalnega smučanja, v katerem so zapisane vse ustrezne količine in vsi tisti parametri, ki najbolj smiselno definirajo program določene starostne kategorije na letni ravni. Gre za število vadbenih enot na snegu, dinamiko, število tekem, število dni, namenjenih prostemu smučanju, smučanju v postavitvah in podobno.

"Seveda vsega zapisanega ni mogoče izpeljati brez podpornikov kluba, med katerimi še posebno izstopa sodelovanje z NLB, ki delo z mladimi športniki nesebično podpira v okviru projekta Šport mladih. Povezala nas je želja, da bi smučarje skozi športno udejstvovanje pripravili na izzive, ki jih prinaša življenje, in jih hkrati vzgojili v celovite in uspešne osebnosti,« še pravi Sandi Murovec.

 

Besedilo: Vilma Stanovnik
Kranjske novice, petek, 30.oktobra 2020
Foto: arhiv ASK Triglav